R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Mooier kunnen wij het niet maken

Ons leven zit veel beloftes, die anders uitpakken. Het spotje van de belastingdienst klinkt heel erg sympathiek: “mooier kunnen wij het niet maken”. Wie zou denken dat de belastingdienst korting geeft op het bedrag van de aanslag, komt bedrogen uit. Iedereen zal dat ervaren, want de belastingdienst wil zo veel mogelijk geld binnen halen. De droom dat de belastingdienst barmhartigheid kent is snel vervlogen. Het spotje zet ons op het verkeerde been. Wij maken ook andere dingen mee waardoor je afgeleid wordt van de werkelijkheid. Zittend in de tandartsstoel, wordt je aandacht getrokken naar een poster, waarop 

duinen te zien zijn en een mooie uitkijkpost. Je vergeet dat je bij de tandarts bent en waant je aan het strand. Maar wanneer de eerste instrumenten op een tafeltje worden gelegd, de assistente enige voorarbeid verricht en tenslotte de tandarts verschijnt, wordt deze droom wreed verstoord. De realiteit is niet de wandeling in de duinen, maar de behandeling van het gebit. Het hoort bij onze cultuur om mensen af te leiden van de pijn, die toch doorstaan moet worden.

Jezus leidde mensen niet af van pijn en moeilijkheden. Hij noemde ze, maar zorgde ook voor hoop en toekomst. De eenvoudige van geest, die niet serieus genomen werd, kreeg extra waarde toe gekend binnen het Koninkrijk van God. Ook bij de mensen die bedroefd waren, praatte hij het verdriet niet weg, maar wees vooral op andere tijden die komen gaan. “Jullie zullen getroost worden”. Mensen die altijd begrip hadden voor anderen, waren voor de buitenwereld vaak dwaas, maar uiteindelijk zal hun geduld en begrip gewaardeerd worden. Mensen die al hun energie steken in het bewerken van een rechtvaardige wereld, zullen ondervinden dat hun inzet vruchten afwerpt. In een samenleving waarin hardheid staat tegenover barmhartigheid, zal uiteindelijk barmhartigheid de samenleving een menselijk gezicht geven. Zij die zich met een kinderlijk vertrouwen weten toe te vertrouwen aan mens en God openen ons hart voor wat onzichtbaar en toch aanwezig is. Zij die in weerloosheid vrede uitdragen, mogen ontdekken hoe het zwakke uiteindelijk sterk wordt. Tenslotte is het bespot worden of zelfs aangevallen worden vanwege het geloof zal op de een of andere manier zijn vruchten afwerken. De kracht van Jezus is dat hij het moeilijke weet om te zetten in een doorgang  naar een nieuw bestaan.

De uitwerking van Gods woord heb ik ook in Lourdes mogen beleven. Datgene wat mensen te dragen hebben wordt niet van hun afgenomen, maar ze gaan er op een andere manier mee om. Vaak is dat het aanvaarden van wat jouw tekort, handicap of verdriet is. Door je niet af te sluiten van de ander, maar ook naar de ander te kijken komt wat je zelf meedraagt in een andere perspectief te staan. Het besef ‘dat dit op mijn weg gekomen is’ geeft het vertrouwen aan dat God ons terzijde staat. Leuker kan Hij het voor ons niet maken

(Huub Adema)