R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Rust geeft niet altijd rust

In de afgelopen week werden wij geconfronteerd met ernstige rellen in met name de grote steden. Waar veel mensen bij elkaar wonen zijn agressie en protest meer aanwezig. Schijnbaar brengt stilte niet altijd rust, maar maakt mensen onrustig. Dat komt tot uiting bij de avondklok. Voor sommigen is het haast onmogelijk te leven met beperking in beweging en contact. Bij een mens die in zijn hart geen rust kent is de stilte een confrontatie met zichzelf. De zinloze vernielingen en groeiend geweld zijn het gevolg van onrust omdat zij niet weten te gaan met eigen onrust.  Energie wordt niet positief aangewend, maar negatief. Men voelt zich aan banden gelegd en van vrijheid beroofd. Agressie keert zich tegen mensen en tegen datgenen wat andermans eigendom is.
Bij Jezus is de rust een verademing. Hij heeft naar vele mensen geluisterd en heel wat mensen beter gemaakt. Hij heeft gevoeld hoe mensen hem leegzogen en bezit van Hem wilden nemen. Dat maakte Hem moe. Daarom trok Hij zich terug op een stille plek om alles nog eens door zich heen te laten gaan. En een keuze te maken: wat wil ik wel en wat wil ik niet. Zo liet Jezus zien dat wij ons leven niet door anderen moeten laten beheersen, maar ook onszelf mogen zijn voor het aangezicht van de Heer. Hij was er niet alleen voor een kleine groep die Hem vast wilden houden, maar zijn zending was universeel. Daarom maakte Hij zich los van deze groep mensen om zich ook te kunnen wijden aan andere mensen. Het Koninkrijk van God is bedoeld voor alle mensen van goede wil

Rust op zijn tijd is goed voor ieder van ons. Altijd is er wel iets te doen en iedere keer wordt je aandacht opgeëist voor nieuwe situaties en problemen. Ook in een parochie denk je: houdt het nu nooit eens op. Zolang je denkt dat je alles aankunt ontwaakt komt ook je zwakte je tegemoet. Geduld en vrede is niet eindeloos. Je raakt geïrriteerd, je voelt je moe en hoe je ook bezig bent, je komt niet vooruit. Het zijn verschijnselen van een burn-out. Letterlijk betekent dit afgebrand zijn. Sommige mensen zien niet wanneer het voor de ander ook wel eens genoeg kan zijn. Ze blijven doorgaan met appelleren. Van Jezus kunnen wij leren dat wij ook voor ons zelf moeten opkomen. Een keer ‘neen’ kunnen zeggen en tijd nemen voor onze hobby, gebed of ontspanning. Rust geeft ons nieuwe energie en zet van alles op zijn plaats. Ons niet laten leiden door emoties, maar ook het verstand gebruiken.  Zo kan zelfs de avondklok een waardevolle ervaring zijn. Aanvaarden wat niet anders is en daarin het goede zien.