R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Bidden in het dagelijkse leven

Vanuit de liturgie keert het gebed altijd terug naar het dagelijkse leven. Wie bidt, is als een verliefde die de geliefde persoon altijd in het hart draagt. Elke vreugde wordt bron van lofprijzing; elke beproeving is een gelegenheid om hulp te vragen. Het gebed is als een vuurgloed. Wanneer de mond niet spreekt, spreekt het hart. De kennis van Christus schenkt ons het vertrouwen dat waar onze ogen en de ogen van onze geest niet kunnen zien, iemand is die ons opwacht. Welke ervaring ook onze weg kruist, de liefde van God kan haar ten goede keren.
Wij leren bidden op vastgestelde ogenblikken: wanneer wij luisteren naar het woord van de Heer en wanneer wij deelnemen aan zijn paasmysterie. Er bestaat geen andere wonderlijke dag dan de dag van vandaag die we beleven. Soms lijkt het alsof wij niet meer zelf leven, maar dat de genade leeft en bij middel van het gebed in ons werkt. De Heer is daar, de Heer zal ons het juiste woord ingeven, de raad om verder te gaan zonder die bittere smaak van het negatieve.
Elke beginnende dag brengt ons in gebed tot de moed om de problemen die we ontmoeten geen hinderpaal te laten worden voor ons geluk, maar een oproep van God, een gelegenheid om Hem te ontmoeten. Laten we ook bidden voor onze vijanden.
Mensen die anderen voortdurend beoordelen, hebben een onaangenaam leven. Open je hart, schenk vergiffenis, steun anderen, begrijp, wees ook jij anderen nabij, heb medelijden, wees teder zoals Jezus. We kunnen bidden. Dat is onze grootste waardigheid en ook onze sterkte. 
Het is goed dat wij bidden dat de komst van het koninkrijk van gerechtigheid en vrede de loop van de geschiedenis beïnvloedt, maar het is ook van belang dat wij het deeg van de gewone alledaagse situaties doordesemen met het gebed. Elke vorm van gebed kan die gist zijn waarmee de Heer het rijk Gods vergelijkt. Op elk ogenblik bidden, in elke omstandigheid, omdat de Heer nabij is. Een gebed naar het hart van Jezus, bewerkt wonderen. (uit katechese van paus Franciscus)