R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Eerbied in Gods huis

Wanneer wij een kerkgebouw binnen gaan zie je vaak bij de ingang een bordje: eerbied in Gods huis. Ook is er een koord gespannen met de tekst: niet betreden. Of: tijdens de vieringen geen bezichtiging. Met al deze woorden wordt de nadruk gelegd op het kerkgebouw als plaats waar God woont.

Jezus stoorde zich eraan dat de tempel gebruikt werd als een plaats om handel te drijven. Dit overheerste zo dat er nauwelijks meer aandacht was voor de tempel als ontmoetingsplek met God. Hij dreef dan ook de handelaren uit de tempel en smeet het wisselgeld op de grond

Bijzonder is zijn uitspraak: breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Dit verwijst niet naar de tempel als gebouw, maar als lichaam van Jezus, dat gekruisigd wordt en sterft, maar na drie dagen weer zal verrijzen. Een verwijzing naar Pasen.