R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

19 maart: feest van Sint Jozef

19 maart: feest van Sint Jozef

De H. Jozef speelt in het evangelie een bescheiden rol. Op de achtergrond functioneert hij als de beschermer van het gezin met Maria en Jezus. Maar ook is hij de beschermer van de mensen die handenarbeid verrichten. Als timmerman wist hij dat je vaak hard moet werken om in het levensonderhoud te voorzien. In menig huis stond een beeld van de  H. Jozef die het gezin in dat huis wilde beschermen. Minder bekend is het gebruik dat je, wanneer je een huis wilt verkopen, een beeltenis van de H. Jozef in de grond kunt begraven. In heel wat gevallen was de H. Jozef een goede makelaar. De verkoop verliep voorspoedig.