R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De blindgeborene die weer kon zien

Het coronavirus heeft ons de ogen geopend voor de kwetsbaarheid van ons mensen. Veel van wat vanzelfsprekend was is nu even terzijde geschoven: werk, onderwijs, ontspanning, zelfs kerkdiensten. Het is een vreemde ervaring wanneer je opeens beperkt bent in een heleboel dingen die leuk en zinvol waren.  

Ook als priesters merken wij hoe het leefpatroon van druk zijn doorbroken wordt met een pas op de plaats maken. Positief is in enkel geval dat wij in deze tijd de gelegenheid krijgen voor een bezinning van bezinning. Veel waardering is er voor de mensen in de gezondheidszorg die alles in het werk stellen om zieke mensen zo goed mogelijk op te vangen.

Jezus wordt in het evangelie ook een geneesheer genoemd. Vooroordelen, zoals de blindheid is een straf van God, door foute handelingen van ouders of de persoon zelf. Omgaan met deze situatie vanuit ons vertrouwen in God geeft een andere kijk op ons leven.
De 40-dagentijd is een andere doortocht dan wij verwacht hadden.

(Hub Adema)