R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 11 januari 2020

 

19.00u. H. Mis als jrd. voor Ger Scheren; jrd. voor Keetje Geraets-Jessen; st. jrd. voor overl. ouders Mathias Theunissen en Anneke Theunissen; gest. Jrd. voor Joseph Mengelers en Agnes Raets; voor Jan Beumers

 

Maandag 13 januari 2020

H. Hilarius, bisschop

 

18.00u. Aanbidding 

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Merkelbeek

 

Zondag 12 januari 2020

Doop van de Heer

 

11.00u H. Mis voor de leden en overl. leden en ereleden van de Zeemplekkesj en de Schneuzele; overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen; Fieny Loo-Kuijpers, ouders Kuijpers-Meulenberg en ouders Loo-Lemmens.

 

Woensdag 15 januari 2020

H. Arnold Janssen, priester

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de zieken van onze parochie.

 

Vrijdag 17 januari 2020

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld