R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Woord ter bemoediging

Beste parochianen,

Er zit bijna een week tussen het moment dat ik dit schrijf en dat u dit leest.

Op de eerste plaats, spreek ik mede namens ons pastoraal team en kerkbestuur de wens uit dat het goed met u gaat en dat u verstandig omgaat met de richtlijnen van de overheid. Neem die serieus! Ouderen, blijf op uzelf, ga niet buurten en elkaar besmetten! Natuurlijk vertrouwen wij in gebed op God, Hij zal ons zeker ook beschermen. Maar Hij vraagt ons wel om dat niet tegen te werken! Hij heeft ons ook verstand gegeven en ons vertrouwen zou vermetel zijn als we roekeloos omgaan met alle adviezen.

Geen missen op zondag, geen viering van Pasen, het is ongekend. Na de oorlog is een generatie opgegroeid in een steeds groter wordende welvaart. Er worden nu en de komende periode grote offers van ons gevraagd. We denken aan de ouderen en zieken die nu in de tehuizen geen bezoek meer mogen ontvangen! Gelukkig ontstaan er spontaan allerlei initiatieven om hen toch onze verbondenheid te laten blijken!
De priesters vieren de eucharistie of privé of in zeer beperkte kring. Veel van ons parochieleven is stil komen te liggen doordat koorrepetities of vergaderingen niet meer doorgaan. Bijzonder getroffen worden we als een kerkelijke uitvaart niet meer kan zoals normaal. In deze gevallen zal een begrafenis of crematie in stilte gebeuren en kunnen we op een later moment toch een gewone uitvaartmis houden.  Ook de voorbereidingen op eerste communie en vormsel liggen stil. Via internet (onlinecatechese.blogspot.com) wordt de catechese aangeboden. Ook kunt u de zondagsmis volgen die we zullen opnemen en die u mee kunt vieren via www.parochieschinnen.nl Graag wijzen we u ook op de facebookpagina van ons parochiecluster Maria, koningin van de vrede: https://www.facebook.com/clusterschinnen/

Op zondagochtend willen we de kerken (mits dit zou worden afgeraden door de overheid) openen voor stil gebed. U treft een overzicht aan van de kerken en de tijden.

Schinnen: iedere zondag van 10.00-12.00 uur

Puth: iedere zondag van 13.00-15.00 uur en iedere woensdag van 13.00-15.00 uur

Oirsbeek: iedere zondag van 11.00-13.00 uur

Doenrade: iedere zondag van 08.30-09.30 uur

Schinveld iedere zondag van 11.00 tot 12.00 uur

Ga niet met elkaar staan kletsen, bewaar afstand, en gun elkaar de stilte. Juist in deze tijd willen we onze kerken ook plekken laten zijn waar mensen even geestelijk voedsel kunnen vinden.

Wat ik u wil toewensen is: laat het vlammetje van de hoop in uw hart nooit uitgaan!