R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Wanneer het mogelijk wordt

Je inzetten voor vereniging en kerk is niet altijd dankbaar werk. Wanneer het niet goed gaat blijven mensen weg en spuien hun kritiek bij mensen die vaak toch al veel op hun schouders nemen. De volhouders willen ook in die omstandigheden toch hun schouders er onder blijven zetten. Zij die het minste doen hebben vaak de meeste kritiek.

Zo mogen wij ook het kruis verstaan dat Jezus draagt. Datgene wat er aan onvrede leeft en mensen in hun verhouding tot God en de ander hebben verstoord, neemt Jezus op zijn schouder. Hij geeft zijn leven voor de ander. Juist daarin wees hij ons de weg naar het volle leven.