R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De boodschap van Pasen

 
Mensen wegzetten omdat ze onrecht aan de kaak stellen, fouten benoemen en kiezen voor de zwakken is iets van alle eeuwen. Wij merken in de politiek nog steeds dat stoelen worden gegeven aan mensen die het goed met elkaar kunnen vinden. Kostbare mensen, die het vertrouwen hebben van zwakken, benadeelden en naar recht streven worden aan het oog onttrokken. 
Zo droeg Jezus zijn kruis naar Golgotha. Het graf moest het einde zijn.  Zijn geloof om te overleven was zo sterk dat Hij zelfs Zijn leven gaf voor de ander. Menselijkerwijs was zijn dood het einde. Maar God riep Hem terug uit de dood naar het Leven. Het lege graf opende de deur naar de nieuwe toekomst. Hij ging terug naar het begin: het aanspreken van mensen, hen uitnodigen om Hem te volgen en hun sterken met Zijn Geest. Zo ging het leven van Jezus door in mensen die Zijn Weg zijn gegaan. En gedreven werden door liefde voor God en de mensen.
Pasen is een feest van hoop. De leegte en de duisternis van het graf is slechts tijdelijk. De mens moet zich niet laten inpakken door de angst voor de dood. Hij moet zich laten meenemen door de kracht van het leven. Je zelf prijsgeven en alles leggen in Gods hand. In deze tijd van corona is het belangrijk om God niet in te pakken, maar uit te pakken. Niet onze hoop te stellen op de mens, maar op God die Jezus ten leven riep. In die zin wens ik u allen een mooi paasfeest toe