R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 

Zaterdag 13 februari 2021 

19.00u. H. Mis met volkszang voor Mia Vondenhoff-Wevers (vw. coll.); jrd. voor Jan Willem Renneberg en Johanna Maria Renneberg-Rademakers, zoon Sjeng en dochter Keetje

 

Maandag 15 februari 2021

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Dinsdag 16 februari 2021

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners) 

 

Zaterdag 20 februari 2021 

19.00u. H. Mis met volkszang als jrd. voor Karel Gelissen

 

Maandag 22 februari 2021

Cathedra van de H. Petrus

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Dinsdag 23 februari 2021

H. Polycarpus, bisschop en martelaar

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners) 

Merkelbeek
 

Zondag 14 februari 2021

6e zondag door het jaar (b)

11.00u. H. Mis met volkszang voor overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen.

 

Woensdag 17 februari 2021

Aswoensdag: begin van 40-dagentijd

19.00u. H. Mis met uitdeling van askruisje. (in de kerk)

 

Vrijdag 19 februari 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.

 

Zondag 21 februari 2021

1e zondag van de 40-dagentijd

11.00u. H. Mis met volkszang als Jaardienst voor Pierre Schouw en int. voor Zus Schouw-Jeurissen. 

 

Woensdag 24 februari 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 26 februari 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld