R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 13 juli 2019

19.00u. H. Mis met Volkszang als gest. jrd. voor Hub Fober en Josephien Fober-Kurvers; gest. jrd. voor overl. ouders Nic Quaedvlieg en Nel Quaedvlieg-Palmen

 

Merkelbeek

 

Zondag 14 juli  2019

15e zondag door het jaar (c)

11.00 u. H. Mis met Volkszang als

Zeswekendienst voor Nel Fleuren-Branje; Zeswekendienst voor Jacques Snijders; Harrie Dormans (offerg.); Siggi Klibisch (offerg.); Jaard. Zus Schouw-Jeurisssen en voor Pierre Schouw;  overl. ouders Hein en Mia Hamers-Vaessen; gest. jaard. overl. ouders Douven-Kuijpers, zonen Sjang en Zef en dochters Annie en Mia; Frans Zeldenthuis (offerg).