R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Licht van Christus

Intussen kennen we al heel wat mensen die zijn overleden aan het verschrikkelijke virus. Ook in onze eigen parochies. Hun families allereerst heel veel sterkte toegewenst. Voor ons allen is er de oproep om thuis te blijven en afstand te houden van elkaar. Het raakt ons allemaal. Terwijl pastorale zorg uitgaat van nabijheid moet het nu ineens anders. En we zijn er voorlopig nog niet vanaf. Vóór ons ligt de periode waarin tal van activiteiten in de agenda stonden. Inderdaad stonden, we kunnen ze stuk voor stuk doorstrepen.
Stil een avond thuisblijven, een boek lezen, niet op reis, dichtbij of veraf, gewoon niks en pas op de plaats. Dat vraagt ook geestelijk van ons een aanpassing. Hoe uitbundiger je levenswijze tevoren was, des te verder zal nu de knop om moeten. Voor de huismussen zal er niet zoveel veranderen. Heel wat mensen vertellen mij ook dat ze nu van de rust genieten. “Deze opgefokte wereld komt eindelijk tot rust” vertrouwde mij iemand toe. We zullen het allemaal anders beleven. Ik wens u, mede namens het pastoraal team en het kerkbestuur Zalig Pasen toe

Mogen we toch in deze tijd wegen vinden om elkaar Zalig Pasen te wensen. We laten Paaszondag de klokken luiden. Daarmee drukken we uit dat wij mensen elkaar nieuw leven willen toewensen. En in geloof zelfs het eeuwige leven. In onze kerk dit jaar geen vieringen maar wel staat de deur open. Zodat u toch even binnen kunt lopen. Geen koren maar stilte. En centraal de paaskaars! In de stilte mogen we even kijken naar de paaskaars! Licht van Christus! Met anderhalve meter afstand is het letterlijk ieder voor zich! Maar juist hierdoor een enorme kans voor ons persoonlijk gebed. Inkeer, naar binnen keren en daar in je ziel het Licht van Christus toelaten! De geestelijke vreugde van Pasen hoeft er niet minder om te zijn! Dat de verrezen Heer gaat met ons mee op onze levensweg! Met Hem wandelen wij nooit in het duister! Op naar de toekomst!

Deken Jack Honings.