R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 14 september 2019

Kruisverheffing

 

19.00u. H. Mis met Volkszang als gest. jrd. voor overl. ouders Dohmen en kinderen; jrd. voor Ger Veltrop en Andrea Veltrop (vw. coll.); voor Martin Daemen en overl. fam.

 

Zondag 15 september   2019

24e zondag door het jaar (c)

 

09.30u. H. Mis met fanfare St. Lambertus voor lev. en overl. leden van de fanfare; voor Sjef Janssen en Truus Janssen-Boessen; voor Hans Groen en maria Frenken, Gerlinde Groen, Wilfried Groen en Maikel Groen

 

Maandag 16 september 2019

HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop en martelaren

 

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor zuster Geziena van der Poll

 

Donderdag 19 september 2019

H. Januarius, bisschop en martelaar

 

19.00u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de zieken in de parochie

Merkelbeek

 

Zondag 15 september  2019

24e zondag door het jaar (c)

 

11.0u. H. Mis met Gemengd Koor voor

Frans Zeldenthuis (offerg.); gest. jaard. Wies Dohmen-Helgers; Jan Dohmen (offerg.); Funs Houben; gest. jaard. Math Rademakers.

 

Woensdag 18 september 2019

 

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de zieken van onze parochie.

 

Donderdag 19 september

 

14.30 uur t.g.v. ziekendag  heeft de zonnebloem - afdeling Merkelbeek - een mis bij de zusters van het korenveld

 

Vrijdag 20 september 2019

H. Andreas Kim Taegôn, priester en Paulus Chông Hassang, martelaren

 

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.