R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Inhalen of opnieuw beginnen

Ook al wordt ons gevraagd een pas op de plaats te maken en vele activiteiten even te staken, toch beginnen bepaalde mensen zich te roeren. De voetbalwedstrijden zijn afgelast, maar er gaan  stemmen op om weer van start te gaan. Mensen met een zaak zien de bui al hangen en vrezen dat ze met een enorme voorraad en verlies blijven zitten. Ook zij staan te springen om hun zaak weer te openen. Collega’s vanuit verschillende kerken beijveren zich om vieringen in de huiskamer te brengen opdat zij toch het vertrouwde kerkgebouw en bedienaren niet helemaal hoeven te missen.

Ik werd getroffen door een woord van Lode van Hecke, bisschop van Gent. Als trappistenmonnik heeft hij ervaren dat wij vaak plannen maken en er van uit gaan dat datgene wat wij gepland hebben ook gebeurt.

Toch kunnen in het persoonlijk leven van een mens wissels totaal worden omgezet zodat men op een ander spoort verder moet. Dat geldt ook voor de Kerk en samenleving. Het dwingt ons om na te denken of wij op dezelfde manier verder willen in Kerk en samenleving. We ervaren dat rust heel weldadig kan zijn en dat we ons misschien minder moeten laten opjagen door alles wat moet. Komen de mensen weer terug naar de kerk als de crisis voorbij of moeten we op een andere manier de gemeenschap samenbrengen. Laten wij ons uitdagen en vertrouwen op God.

Huub Adema