R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

God is in ons midden

Wat hebben wij Pasen dit jaar apart beleefd met z'n allen. Alle vieringen waren digitaal of gecanceld, alle feestelijkheden waren ons afgenomen. Het bezoek aan Opa en Oma, het samenzijn met de familie. Dat mocht allemaal niet doorgaan, zoals we het gewend waren. En toch hebben veel mensen er een feestje van gemaakt. 
In het Evangelie van deze zondag staat dat de discipelen zich ook opsloten met Pasen. Ook zij zaten in quarantaine, zou je kunnen zeggen. En plots staat daar de gekruisigde Heer bij hun in de kamer.  Binnen mijn catecheselessen is dit altijd een terugkerend thema: Jezus, de Opgestane Heer, is in ons midden. Van daaruit werkt Hij aan Zijn kerk, wij zijn geen SIMS, geen Barbies , geen PlayMobile (daar maakt Juf Desiree trouwens leuke video's mee op YouTube: zoek maar eens op) en geen LEGO waar God mee zou spelen. Dat beeld van die goede man met die baard ergens ver weg, dat hoort bij Sinterklaas en de kerstman. Het Evangelie brengt God juist heel dichtbij.
En Jezus, Jezus die bracht mensen bij elkaar. Of het nu was voor Zijn intocht in Jeruzalem, of voor het gerecht bij Pilatus. Als Jezus ergens was volgde er altijd een grote menigte. Zelfs na Zijn dood en opstanding, bleven mensen eensgezind samen komen op dagelijkse en wekelijkse basis. Op de Sabbat naar de tempel en de andere dagen van de week bij elkaar thuis, waar ze het lijden en sterven van Jezus herdachten en wat dat betekende voor ons. Namelijk de herstelde relatie tussen God en Zijn mensen. Het Paasverhaal betekent niet Immanuel zoals het kerstverhaal (God met ons), maar veelal draagt het Paasfeest de Godsnaam Jahwe (Ik zal er zijn/ Ik ben er). God is in ons midden.
We lezen dit natuurlijk uit het Evangelie van Johannes, maar waarom schreef hij dit allemaal op? Had hij daar een reden voor? Jazeker! Hij vertelt ons exact zijn motivatie voor het schrijven van zijn boek: Dit alles is opgeschreven opdat wij mogen geloven en het leven mogen ontvangen. Het leven zoals de eerste gemeente dat koesterde. Samen en in eenvoud, met de blijdschap van de Heilige Geest. 
Een goede week,
Stephan Klasens