R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

Zaterdag 15 mei 2021 

19.00u. H. Mis met volkszang als gest. jrd. voor overl. ouders Johan Schröder en Maria Schröder-Theunissen; jrd. voor Cornelis Ariessen (vw. coll.)

 

Maandag 17 mei 2021

18.00u. Aanbidding 

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor roeping tot priesterschap en religieus leven

 

Dinsdag 18 mei 2021

H. Johannes I, paus en martelaar

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 16 mei 2021

7e zondag van Pasen (b)

11.00u. H. Mis met volkszang als gest. jaard. Leo Hendrix en Clementine Hendrix-Buijzen, dochter Lies en overl. fam.; gest. jaard. overl. ouders Simons-Heijmann.

 

Woensdag 19 mei 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 21 mei 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.