R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Mens, durf te geloven

Met angst krijgt iedere mens vroeg of laat mee te maken. Soms kan het je gebeuren dat iemand uit de familie of vriendenkring overlijdt. Je wordt je bewust van je eigen kwetsbaarheid en het leven wordt een bedreiging. In deze coronatijd merk je je dat er heel wat mensen zijn die hiermee te maken hebben. Ze zijn bang om ziek te worden en elke ontmoeting met de ander wordt een bedreiging. Angst kan zich ook manifesteren in een zekerheid die geen zekerheid is. Wanneer ik gevaccineerd ben hoef ik niets meer te vrezen. Angst manifesteert zich wanneer allerlei regels je vrijheid beknotten. Je bent voortdurend erop bedacht om de regels niet te overtreden of om op overtredingen niet betrapt te worden. Angst kan er zijn voor het onbekende: de ontmoeting met iemand die je niet kent of een nieuwe situatie waarin je terecht komt.
Het wonder van Pasen betekent dat Jezus voor mensen weer de weg naar het leven ontsluit. Zo heeft hij de leerlingen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaus de ogen geopend voor zijn aanwezigheid. Waar eerst droefheid heerste en kwaadheid ontstaat nu vreugde omdat de Heer onder hen is. Toen de apostelen na het vissen terugkeerden naar het strand, wachtte Jezus hen op. Hij wenst hun vrede toe en stelde hun gerust. “Ik ben het, raak mij maar aan” en Hij at met hun van de vis die zij gevangen hadden. Lijfelijk was hij aanwezig. Zo leerde Hij hun zich aan het leven toe te vertrouwen. Pasen wordt zekerheid die berust op vertrouwen.   
Het is een vrede waardoor je datgene wat er in het leven op je af komt, met een open hart kunt aanvaarden. 
Die Paasvreugde werkt door waar mensen met een open hart elkaar tegemoet treden. Waar mensen met verschillende religies zich niet voor elkaar afschermen ontstaat respect. Waar mensen niet alleen zichzelf tot norm maken, maar ook de ander in zijn waarde laten, ontstaat contact. Waar tussen vechtende partijen het woord ‘vrede’ toegang krijgt, reiken mensen elkaar weer de hand. Pasen gaat verder dan de verrijzenis van Jezus. Het is ook de verrezen Heer die doorwerkt in mensen het aardse overstijgen door de liefde van God die boven alles staat. Die  vrede gunt de Heer ons van harte.