R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

Zaterdag 16 oktober 2021 

H. Dionysius, bisschop en gezellen

19.00u. H. Mis met volkszang voor Peter, Hans en Theo Geilenkirchen (vw. verj.); voor Keetje Geraets-Jessen (vw. verj.); voor Joseph Aerden (vw. verj.); voor overl. ouders Martin Theunissen en Annie Theunissen-Janssen

 

Maandag 18 oktober 2021

H. Lucas, evangelist

18.30u.: Aanbidding

18.45u.: Maria-noveen

19.00u.: H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; jrd. en vw. v erj. Voor Eddy Märtzold

 

Dinsdag 19 oktober 2021

HH. Johannes de Brebeuf en Isaac Jogues, priesters en gezellen en martelaren

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 17 oktober 2021

29e   zondag door het jaar (b)

11.00u. H. Mis met volkszang als Jaardienst voor Joep Kuijpers en dochter Marion; voor Wieke Peters (offerg.)

 

Woensdag 20 oktober 2021

08.30u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

17.00 u. Rozenkransgebed bij Zusters van het Korenveld.

 

Vrijdag 22 oktober 2021

H. Johannes Paulus II

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus