R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 17 augustus 2019

19.00u. H. Mis met Volkszang als gest. jrd. voor Maria Roex en overl. fam.; jrd. voor Frans Aerden, Wiel en Tinie Hellebrand-van den Aarsen

 

Zondag 18 augustus   2019

20e zondag door het jaar (c)

10.30u. H. Mis bij de Lourdesgrot te Oud Merkelbeek m.m.v. kerkelijk zangkoor, Annemie Valino Ravetti en INgrid van Dorst

 

Maandag 19 augustus 2019

H. Johanna Eudes

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Donderdag 22 augustus 2019

H. Maagd Maria, koningin

19.30u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de zieken in de parochie

Merkelbeek

 

Zondag 18 augustus  2019

20e zondag door het jaar (c)

10.30u. H. Mis bij de Lourdesgrot te Oud Merkelbeek m.m.v. kerkelijk zangkoor, Annemie Valino Ravetti en Ingrid van Dorst uit dankbaarheid voor 50-jarig huwelijk en voor overl. ouders Dohmen-Klinkers en Dörenberg-Dohmen; Frans Zeldenthuis (offerg.); Jan Dohmen (offerg.); Jaard. Philomena Senden; Leo, Tiny en Ron Simons; Jacques Snijders (offerg.)

 

Woensdag 21 augustus 2019

H. Pius X, paus

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de zieken van de parochie.

 

Vrijdag 23 augustus 2019

H. Rosa van Lima

8.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld