R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Op een lijn zitten met elkaar

Mensen raken in verwarring wanneer zij te maken krijgen met meningen en berichten die tegengesteld zijn aan elkaar.  Het leidt uiteindelijk tot ontevredenheid en ongeloofwaardigheid. Wanneer in de Kerk verschillende standpunten worden vertolkt over allerlei kwesties krijg je altijd partijvorming. De een is voor en de ander tegen. Zeker wanneer mensen zich persoonlijk geraakt voelen leidt dit alleen maar tot schade binnen de gemeenschap. Dit geldt niet alleen voor de Kerk. Het lijkt alsof ons hele samenleving op drift is geraakt. Belangenverstrengeling, zich niet meer herinneren wat gezegd is of moeilijke kwesties negeren leidt alleen maar tot chaos. Zolang mensen het kompas van zichzelf als hoogste goed beschouwen komt men nooit uit bij elkaar. 

Jezus beschouwde Zijn Vader als het kompas voor zijn leven. Daarop oriënteerde hij zich helemaal en daardoor kon zijn leven ook vruchten afwerpen. Om de mensen te laten begrijpen wat hij bedoelde gebruikte Hij het beeld van de wijnstok en de ranken. De wijnstok haalt het voedsel uit de grond. Die levenssappen worden eerlijk verdeeld zodat elke rank toevoer krijgt om vruchten voort te brengen. De groei van de vruchten kun je niet zomaar laten gebeuren. Waar te  te veel groei is moet gesnoeid worden. Waar te weinig is moet bemest worden. Zo kan de wijnstok vrucht dragen. 

Christenen mogen de bijbel beschouwen als het woord van God dat ons leven voedt. In de sacramenten ervaren wij op een andere manier hoe Jezus voor ons bron van leven is. Ons verdiepen in de wetenschap over de bijbel leert ons veel over hoe dit boek is ontstaan. Wat het toen der tijd betekende en hoe wij dat nu mogen verstaan. Geloven is meer dan weten. Het is ook open staan voor Degene die ons groeien laat bij de inrichting van ons leven. Biddend lezen door op Hem gericht te zijn brengt goede vruchten voort.