R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 

Zaterdag 18 januari 2020

 

19.00u. H. Mis met volkszang als gest. jrd. voor overl. pater Herman Mestrom; voor overl. ouders Bruls-Duysings en uit dankbaarheid; voor overl. ouders Karel Gelissen en Lies Gelissen-Theunissen; jrd. voor zuster Geziena van der Poll

 

Maandag 20 januari 2020

H. Fabianus en Sebastianus

 

18.00u. Aanbidding

 

18.45u. Maria-noveen

 

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor overl. ouders Peters- Coenen, zoon Hein en dochter Mia

Merkelbeek
 

Zondag 19 januari 2020

2e zondag door het jaar (a)

 

11.00u H. Mis met Volkszang als 1e jaardienst voor Harrie Dormans; Frans Zeldenthuis (offerg.); gest. jaard. overl. ouders Janssen-Douven; gest. dienst voor Leo Hendrix, Clementine Hendrix-Buijzen, dochter Lies en overl. fam.

 

Woensdag 22 januari 2020

H. Vincentius, diaken

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 24 januari 2020

H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.