R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Karakter-test

Reeds weken geleden werd aangekondigd dat kerken tot en met Pinksteren hun vieringen alleen maar mogen houden achter gesloten deuren. Zoals zoveel ineens tijdens een persconferentie aan de bevolking wordt meegedeeld. Nieuwe regels waar we ons samen aan te houden hebben.  

 

Sommige mensen hebben moeite met veranderingen, anderen zijn zeer flexibel. Allerlei zaken die we uit gewoonte deden, vragen nu allereerst om een keuze. Nadenken, wat kan en wat kan niet. En als iets niet kan, wat dan wel? Het alcoholverbruik thuis is gestegen, opmerkelijk! Deze crisis doet blijkbaar een appel op ons karakter. Karakters worden zichtbaar! Dat is bijzonder! Dat kan vreugde geven maar ook verbazing. 

Het mooie is dat mensen samen verder gaan en elkaar juist daarin ook tot steun zijn! 

De leerlingen deden tot aan Pinksteren niet zo veel. Ze waren bang en onzeker. Nu wij onderweg zijn naar het Pinksterfeest en niemand voorspellingen durft te doen over de komende maanden en al zeker niet over de vraag “Hoe lang gaat het nog duren?” is één ding zeker! Wij ontvangen de heilige Geest! De Helper die God ons schenkt! We hoeven het niet alleen te doen! Hij is bij ons! Met zijn vruchten als vriendelijkheid, goedheid en trouw stelt Hij ons in staat om onze eigen beperkte karakters aan te vullen! We mogen ons onzeker voelen, we mogen onszelf zijn en toegeven dat we soms ongelukkig zijn met deze tijd, dat het ons pijn doet dat we zoveel moois ineens moeten afgeven. Niet op vakantie naar dat mooie land, niet die gezellige bijeenkomst met vrienden. De heilige Geest helpt ons om niet te grijpen naar de fles of chagrijnig te worden.

De leerlingen worden gesierd met prachtige vruchten van de heilige Geest. Door de heilige Geest is God zelf nu bij ons aanwezig. Toen bij de leerlingen op het Pinksterfeest, ook nu bij ons in 2020 op het Pinksterfeest. Geen Pinkpop maar wel heilige Geest! Al 2000 jaar lang nog nooit afgelast! 

Deken Jack Honings