R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 18 mei 2019

19.00u. H. Mis met volkszang gest. jrd. voor overl. ouders Johan Schröder en Mia Schröder-Theunissen; intentie uit dankbaarheid vw. 50-jarig huwelijk

 

Zondag 19 mei  2019

5e zondag in de Paastijd (c)

9.30u. H. Mis met volkszang voor overl. ouders Jan Adema en Francisca Adema-Sijstermans

 

Maandag 20 mei 2019

H. Bernardinus van Siena, priester

Z. Josefa Stenmanns

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis voor pater Piet Janssen

 

Dinsdag 21 mei 2019

H. Christophorus Maggalaen, priester en gzellen., martelaren

08.30u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Donderdag 23 mei 2019

08.30u. H. Mis in 'verzorgingshuis Aan de Bleek' voor de zieken in de parochie

 

Merkelbeek

 

Zondag 19 mei  2019

5e zondag in de Paastijd (c)

11.00u. H. Mis met eerste communicanten en fanfare St. Joseph

gest. jaard. overl. ouders Simons-Heijmann; gest. jaard. Leo Hendrix en Clementine Hendrix-Buijzen, dochter Lies en overl. fam.; gest. jaard. Thei en Trees Arnoldussen-Douven.

 

Woensdag 22 mei 2019

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld t.e.v. Pater Pio.

19.00 u. Rozenkransgebed aan de Banneuxkapel.

 

Vrijdag 24 mei 2019

8.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.