R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 

Zaterdag 19 september 2020

 

19.00u. H. Mis met met fanfare St. Lambertus als jrd. voor Theo Geilenkirchen en overl. fam. Geilenkirchen-Hansen en Huls-Dohmen; jrd. voor Berta Janssen-Cremers; jrd. voor overl. ouders Eduard Severens en Enne Severens-Welling; voor lev. en overl. leden van fanfare St. Lambertus en voor Toon von Tongelen; voor Mientje Jennes-van Haren (vw. coll); voor Martin Daemen en overl. fam.

 

Zondag 20 september 2020

 

14.30u. Doopsel van Stef Dormans

 

Maandag 21 september 2020
Matteüs, apostel en evangelist

 

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

 

18.45u. Maria-noveen

 

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor Sjeng Vaessen (vw. poetsploeg)

 

Dinsdag 22 september 2020

 

19.00u. H. Mis in Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 20 september 2020

25e zondag door het jaar (a)

 

11.00u. H. Mis met koor New Generation b.g.v. van 35-jarig bestaan voor de levenden en overleden leden en ereleden van het koor New Generation en pastoor Hamers;  voor Jan Dohmen; gest. jaard. Wies Dohmen-Helgers; gest. jaard. Math Rademakers.

 

Woensdag 23 september 2020Pius van Pietrelcina (pater Pio)

 

08.30 u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 25 september 2020

 

08.30 u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.

 gest. jaard. Wies Dohmen-Helgers; gest. jaard. Math Rademakers.