R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Voorbereiden op de 1e H. Communie en het H. Vormsel 2020/2021

Beste ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar is alweer een tijdje begonnen en ook het kerkelijke nieuwe jaar staat weer voor de deur. Alle voorbereidingen voor komend jaar zijn weer in volle gang en daarmee dus ook de voorbereiding op de catecheses voor de communiegroep dit jaar.

Veel is momenteel anders in verband met coronavirus en we proberen dit jaar alles in zo goed mogelijke wegen te laten verlopen, op een verantwoorde wijze. Hiervoor zouden wij natuurlijk graag weten op hoeveel communicanten wij dit jaar mogen rekenen vanuit onze parochies.

Omdat wij momenteel nog niet weten wat de maatregelen voor november zijn hebben wij dit jaar nog geen ouderavond gepland. We denken na over alternatieven, maar hopen eigenlijk dat we in november toch ouderavond(en) kunnen houden.

1e H. Communie

Heeft u al nagedacht over of uw zoon of dochter dit jaar de communie gaat doen? Bent u er al uit of wilt u nog meer informatie? Vul dan het opgavenformulier in. Zo zullen wij eind oktober/ begin november weer contact met u opnemen en kunt u als u alle informatie hebt uw keuze definitief maken.

Bij de scholen van Schinveld, Merkel- beek en Bingelrade kunnen de aanmeldingen op school worden afgegeven. In Amstenrade is afgesproken dat de ouders zelf hun kind moeten aanmelden bij de parochie (Stephan Klasens of pastoor H. Adema. (zie schoolinformatie))

Mocht u geen invulformulier hebben ontvangen, dan is die hie te downloaden.
1e_comunie2020_21_uitnodiging_informatie_en_opgavebrief.pdf
Downloaden

Ter aanvulling hebben wij een informatie filmpje gemaakt voor de a.s. communicanten, deze is te bekijken op youtube: https://youtu.be/lQ0vUNlj_ME.

 

Met een hartelijke groet, mede namens pastoor Adema,

Stephan Klasens

AANVULLENDE INFORMATIE 1e H. COMUNIE

De communieviering is gepland

+ op zaterdag 24 april om 10.30 uur in de H. Eligius te Schinveld.

+ Op zaterdag 1 mei om 10.30 uur in de H. Clemens te Merkelbeek.

+ Op zaterdag 22 mei om 10.30u. in de Lambertuskerk te Bingelrade, ook voor de kinderen uit Jabeek en

+ op zondag 30 mei in de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen ter Amstenrade

H. Vormsel

Ook voor het vormsel kunnen de jongens en meisjes van groep 8 zich opgeven op school of bij de parochie. Wanneer de vormseldatum is, wordt nog bekend gemaakt.

 

Ook voor het H. Vormsel hebben wij een ter aanvulling hebben een informatie filmpje gemaakt voor de a.s. vormelingen, deze is te bekijken op youtube: https://youtu.be/nBJzLYOyFu4

Mocht u geen invulformulier hebben ontvangen, dan is die hie te downloaden.
vormsel_2020_21_uitnodiging_informatie_en_opgavebrief.pdf
Downloaden