R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

EERSTE COMMUNIE / VORMSEL 2022

Eerste Communicanten doen mee aan de adventsviering

Op zaterdag 4 december zullen de eerste communicanten meedoen aan de adventsviering. Dit als kennismaking met de vieringen in de kerk. Zij zullen een gedachte uitspreken en de tweede kaars ontsteken

Start eerste commuie-lessen

Vanaf zaterdag zal Stephan starten met de eerste communielessen. De kinderen zijn onderverdeeld in drie groepen. De bijeenkomsten duren een uur.

Naast het aanbieden van de lesstof wordt ook ingegaan op de vieringen voor de kinderen. De eerste is op zaterdag 4 december: de tweede zondag van de advent. Het zal weer een mooie voorbereiding worden 

Aanmelding voor het Vormsel

Op de ouderavond van 18 oktober hebben zich 13 jongens en meisjes aangemeld om mee te doen aan het vormsel. Het is mogelijk om zich nog op te geven voor het vormsel. Graag contact opnemen met Stephan Klasens of pastoor H. Adema.

Aanmelding voor 1e Communie

Op de ouderavond van 11 oktober hebben zich 36 kinderen aangemeld die deelnemen aan de eerste communie: Schinveld 14, Amstenrade 13, Merkelbeek 5 en Bingelrade 4. De eerste bijeenkomst is gepland in november.

Start ouderavonden 1e Communie / Vormsel 2022

De ouders hebben via school een brief gekregen voor de opstart van eerste communie en vormsel. Daarin staat ook de datum in de verschillende parochies.

De ouderavond voor de eerste communie is op maandag 11 oktober om 20.00 uur in het Michielshuis te Schinveld.

De ouderavond voor het vormsel is op maandag 18 oktober om 20.00 uur in het Michielshuis te Schinveld 

2021

Verder gaan met Christus

De 21 jongens en meisjes die deelnemen aan het vormsel hebben zich daar in het afgelopen half jaar in tien bijeenkomsten op voorbereid ... lees meer >>>

Dienst voor eerstecommunicanten

Vanaf half april 2021 is Stephan Klasens bezig met wekelijks een uur les te geven aan de communicanten en vormelingen in vijf groepen per week. In zijn jeugd heeft hij de eerste communie en het vormsel ontvangen en de vreugde daarvan wil hij ook doorgeven aan communicanten en vormelingen. In Jezus geloven is een grote steun voor het leven en de Kerk neemt daarin ook een belangrijke plaats in.  Bij de voorbereiding horen ook vieringen. De kinderen van Schinveld en Bingelrade zullen in de mis van zaterdag 5 juni Sacramentsdag mee vieren en daarin een eigen inbreng hebben (normaal zouden zij meelopen met de processie) en de kinderen van de school van Merkelbeek en Amstenrade zullen die mis meemaken in Merkelbeek op zondag 27 juni (de dag waarop anders daar de processie trok).  Op die manier willen wij geloven en beleven met elkaar verbinden. Wij hopen dat het voor de kinderen en ouders een mooie voorbereiding mag zijn.

Palmzondag 2021: Vieringen met communicanten

In alle vieringen worden de palmtakjes gezegend en die kunnen de mensen zelf pakken. Voor de kinderen die de eerste communie doen is in Schinveld op zaterdag om 19.00 uur een palmpaasprocessie en viering in de kerk (Schinveld-Bingelrade). In Amstenrade is de mis op zondag om 9.30 uur. Voorafgaand daaraan is de palmpaasprocessie. Kan men de ene dag niet, dan mag men aansluiten bij de andere vieringen. De ouders zijn in een mail geïnformeerd over de gang van zaken. Zijn er5 nog vragen. Dan kunt u contact opnemen met Stephan Klasens.

Start vormselkatechese 2020/21

De bizarre tijden van 2020 blijven doorgaan in 2021 en nog steeds is een groot deel van het publieke leven nog altijd op slot. We hopen op een vlugge hereniging met het oude ‘normaal’, we zullen nog even door moeten zetten. 

Dit jaar zullen wij digitaal moeten starten met een digitale ouderavond, met een digitale start van de vormselvoorbereiding en waarschijnlijk met deelname aan digitale vieringen. Het vormsel zal plaats vinden in september en vanaf nu willen starten met de voorbereiding. Dit verloopt via MS teams. De twee groepen bestaan  uit Amstenrade en Merkelbeek en de start is op maandag 15 maart om 19:30; voor Jabeek-Bingelrade en Schinveld is dat op dinsdag 16 maart om 19:30
Nadere informaties kunt u inwinnen bij Stephan Klasens (email s.klasens@hotmail.nl)  

Start eerste communievoorbereiding 2020/21

In de afgelopen week is via de scholen het lesmateriaal voor de eerste communievoorbereiding bezorgd bij de kinderen die meedoen aan de eerste communie. Ook al is fysiek samen komen op dit moment nog niet mogelijk, toch zal Stephan via het beeldscherm de lesstof bespreken. We willen de ouders vragen om samen met hun kinderen de lesstof op te nemen en de opdrachten in te vullen. We streven er naar om de eerste komuniekanten met palmpaasstokken in de kerk van Amstenrade te ontvangen en de vormelingen te betrekken bij de paaswakeviering. Ook met de vormelingen zal binnenkort contact worden opgenomen. Hebben ouders, die hun kind hebben opgegeven, nog geen werkboek ontvangen, meld dit dan even aan Stephan Klasens of aan pastoor H. Adema 

Voorbereiden op de 1e H. Communie en het H. Vormsel 2020/2021

Eerste communie en vormsel / Laatste update: 24-3-2021)

De briefjes voor de eerste communie zijn ingeleverd. Er hebben zich 35 kinderen opgegeven, waarvan 8 uit Schinveld, 14 uit Amstenrade, 11 uit school Merkelbeek en 4 uit Bingelrade.

Binnenkort zullen de ouders een mail ontvangen over de ouderavond op woensdag 16 december en het programma voor de voorbereiding op eerste communie.

 

Voor het vormsel hebben zich 25 jongens en meisjes aangemeld. Hiervan komen er 9 uit Amstenrade, 11 uit Schinveld, 3 uit Bingelrade en 2 uit Merkelbeek.

Ook zij zullen binnenkort informatie ontvangen over het programma-aanbod en ouderavond. De ouderavond voor de ouders van de vormelingen zal plaats vinden in januari. Daarover ontvangt u nog nader bericht.  

Wij hopen er voor onze jongens en meisjes weer een fijne tijd van te maken

Beste ouders/verzorgers,

 

Het schooljaar is alweer een tijdje begonnen en ook het kerkelijke nieuwe jaar staat weer voor de deur. Alle voorbereidingen voor komend jaar zijn weer in volle gang en daarmee dus ook de voorbereiding op de catecheses voor de communiegroep dit jaar.

Veel is momenteel anders in verband met coronavirus en we proberen dit jaar alles in zo goed mogelijke wegen te laten verlopen, op een verantwoorde wijze. Hiervoor zouden wij natuurlijk graag weten op hoeveel communicanten wij dit jaar mogen rekenen vanuit onze parochies.

Omdat wij momenteel nog niet weten wat de maatregelen voor november zijn hebben wij dit jaar nog geen ouderavond gepland. We denken na over alternatieven, maar hopen eigenlijk dat we in november toch ouderavond(en) kunnen houden.

1e H. Communie

Heeft u al nagedacht over of uw zoon of dochter dit jaar de communie gaat doen? Bent u er al uit of wilt u nog meer informatie? Vul dan het opgavenformulier in. Zo zullen wij eind oktober/ begin november weer contact met u opnemen en kunt u als u alle informatie hebt uw keuze definitief maken.

Bij de scholen van Schinveld, Merkel- beek en Bingelrade kunnen de aanmeldingen op school worden afgegeven. In Amstenrade is afgesproken dat de ouders zelf hun kind moeten aanmelden bij de parochie (Stephan Klasens of pastoor H. Adema. (zie schoolinformatie))

Mocht u geen invulformulier hebben ontvangen, dan is die hie te downloaden.
1e_comunie2020_21_uitnodiging_informatie_en_opgavebrief.pdf
Downloaden

Ter aanvulling hebben wij een informatie filmpje gemaakt voor de a.s. communicanten, deze is te bekijken op youtube: https://youtu.be/lQ0vUNlj_ME.

 

Met een hartelijke groet, mede namens pastoor Adema,

Stephan Klasens

AANVULLENDE INFORMATIE 1e H. COMUNIE

De communieviering is gepland

+ op zaterdag 24 april om 10.30 uur in de H. Eligius te Schinveld.

+ Op zaterdag 1 mei om 10.30 uur in de H. Clemens te Merkelbeek.

+ Op zaterdag 22 mei om 10.30u. in de Lambertuskerk te Bingelrade, ook voor de kinderen uit Jabeek en

+ op zondag 30 mei in de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen ter Amstenrade

H. Vormsel

Ook voor het vormsel kunnen de jongens en meisjes van groep 8 zich opgeven op school of bij de parochie. Wanneer de vormseldatum is, wordt nog bekend gemaakt.

 

Ook voor het H. Vormsel hebben wij een ter aanvulling hebben een informatie filmpje gemaakt voor de a.s. vormelingen, deze is te bekijken op youtube: https://youtu.be/nBJzLYOyFu4

Mocht u geen invulformulier hebben ontvangen, dan is die hie te downloaden.
vormsel_2020_21_uitnodiging_informatie_en_opgavebrief.pdf
Downloaden