R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Zingen over vrijheid

Hoe bereik je mensen die normaal gesproken niet of nauwelijks meer in de kerk komen? Is dat nog mogelijk in deze tijd? Steeds meer wordt duidelijk dat we niet lijdzaam kunnen afwachten. We moeten in beweging komen en de deuren naar buiten openen. In mijn eigen geloofsgemeenschap hebben we van alles geprobeerd, van kerkproeverij tot volkskerstzang, van Taizé tot oecumenische diensten. Meestal hadden we een goed gevulde kerk, maar altijd met mensen die al regelmatige kerkgangers zijn.  

Prachtig, maar met het oog op de toekomst niet genoeg. Pionierspredikant Hanna Rijken opende mij de ogen en wees mij op de Evensong. Vespers met Engelstalige klassiekers die makkelijk meezingen en tegelijk stil maken, met koren die als monniken binnentreden en letterlijk licht in de duisternis geven. We hebben in De Bilt en Maartensdijk geprobeerd dit te vertalen naar het gevoel van een dorp, rond het thema vrijheid dat deze maanden actueel is. We vroegen de beste zangers uit de regio een projectkoor te vormen, we hielden vast aan een strakke regie met warme uitstraling en we gingen voor een tijdstip waarop iedereen vrij is: zaterdagmiddag om 17.00 uur. We wisten niet wat we zagen: de mensen bleven maar binnenstromen. Meer dan 200 mensen: de kerk puilde uit. En meer dan de helft van hen was kerkverlater of kerkmijder. Ik heb gejubeld als bij de eerste editie van The Passion in Gouda. Ik weet nu dat het kan: als kerk mensen bereiken die nooit meer in de kerk komen. Ga zingen, kies Engelse liederen die iedereen kent, vergeet de stilte in het midden niet, praat over God, zing tot God en doe dat in stijl. Dat is een feest voor iedereen, voor zowel kerkganger als kerkverlater. Wacht niet en doe het morgen zelf ook, bij voorkeur rond een urgent thema als vrijheid.
Leo Fijen