R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Overdaad of gewoon geluk

Feesten maakt onderdeel uit van ons leven. Op allerlei manieren is er overvloed: veel mensen, volop eten en drinken, muziek waardoor je elkaar niet meer verstaat, de gastheer die het iedereen aangenaam wil maken en tenslotte de cateraar die moet zorgen dat niemand tekort komt. Zolang alles klopt kan het feest door gaan. Waar tekort is, is het feest snel ten einde. Als de tapkraan dichtgaat zijn mensen binnen een half uur weg, als je voldoende met elkaar samen bent geweest ben je blij om naar huis te gaan, of wanneer contact of hartelijkheid weg is heb je geen behoefte om langer te blijven. Tekort aan een of meerdere dingen laat de feestvreugde verbleken.

Maria voelde feilloos aan waar de pijn zat bij de bruiloft van Kana. Jezus, die dan toe onbekend was als de wonderdoener, wordt aangesproken door Maria: “Ze hebben geen wijn meer”. Haar geloof in Jezus is groot. Toch houdt Hij zich op de vlakte: Vrouw, is dat soms uw zaak. Nog is mijn uur niet gekomen”. Geen echte vriendelijke reactie naar zijn moeder toe. Maar Maria zet door. Ze kent haar zoon en zegt tegen de bedienden: Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Op dat moment openbaarde Hij zich als degene die alles ten goede leidt: “Doe die kruiken vol water en breng ze naar de tafelmeester”. Deze proefde van het water dat in wijn veranderd was en was er verrukt over. “De beste wijn wordt nu pas geschonken”. Langzaam begint door te dringen wie Jezus voor de mensen is. 
Heel veel zijn mensen alleen maar bezig met wat zij tekort komen. Als je daar op let kun je nooit blij zijn in het leven. Wanneer je oog hebt voor wat er wel is ga je op een andere manier het leven bekijken. Wijn is lekker, maar water is nodig. Dat merken mensen die gebrek aan water hebben. Veel mensen vinden dat geloven alleen maar te maken heeft met krijgen. Wanneer ik niet op mijn wensen bediend wordt heeft het geloof geen enkele waarde. Geloven betekent ook vertrouwen geven aan de ander. Je de weg laten wijzen door Jezus. Dan kan een nieuwe wereld voor ons open gaan. Dat is mijn wens voor het nieuwe jaar. We kunnen het goed gebruiken in deze tijd.