R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Drie in een verpakking

Wij zijn allemaal gevoelig voor extra aanbiedingen. “Meer voor minder” of “drie in een” lacht ons in de reclame toe. Het kan gaan om drie dezelfde producten, maar ook om een keuze van drie producten die je met elkaar kunt combineren. Of het nu om handdoeken gaat, pudding, tandpasta. Als er iets te krijgen is, zijn we daar als de kippen bij. God is God groter dan een product uit een winkel. Maar de overeenkomst is dat God ons heel wat te bieden heeft, wanneer Hij Zich presenteert in het geheim van de H. Drie eenheid. Daarin is ook een drievoudige verpakking te zien, waarin de Aanwezige zich aan ons presenteert. God openbaart zich in elke tijd, voor elk volk en in iedere godsdienst met een eigen gezicht.  Op die basis kunnen wij ook in geloof met elkaar verbonden zijn.
De volheid van Zijn Bestaan komt in ons christelijk geloven naar voren in het geheim van de H. Drie eenheid. Bij het maken van een kruisteken wordt dat verwoord. Er is een eenheid tussen Jezus en de Vader. Het is heel uniek dat Jezus in het gebed God aanspreekt als ‘abba’. Het is een woord van een kind dat tot zijn vader spreekt. Daarin wil Hij ook allen die in Hem geloven meenemen. God is Mijn en jullie Vader. Bovendien komt in de terugkeer van Jezus naar de Vader een nieuwe goddelijk dimensie naar voren, namelijk de Heilige Geest. Terwijl Jezus bij God is, komt de Heilige Geest om onder ons werkzaam te zijn. Dit geloof in de drie eenheid is duidelijk herkenbaar als wij het kruisteken maken. In de Oosterse kerken zijn sinds de 10e eeuw afbeeldingen te vinden van drie personen naast elkaar of van twee personen met een duif erboven. Juist door die afbeeldingen zijn zij verbonden met de aanwezigheid van God.

In de andere godsdiensten komt het geloof in de H. Drie-eenheid niet voor. Maar er zijn wel herkenningspunten in de wijze waarop het geloof in God beleefd wordt. Eenheid is niet alleen van belang bij God in de drie goddelijke personen. Maar in de ontmoeting met andere geloofsgemeenschappen beseffen wij dat er gemeenschappelijke thema’s zijn die ons met elkaar verbinden zoals vrede en eerbied voor de schepping. Op vele plaatsen in onze wereld speelt God een rol. Er zijn verschillen te zien, maar ook aanknopingspunten om verbonden te zijn met elkaar. Het beleven van Gods aanwezigheid is een veelkleurig palet waarin Zijn zorg voor de mensen zichtbaar wordt. 

Huub Adema