R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De Heer is in ons midden

Er zijn vele momenten te noemen waarin de Heer in ons midden is. Waar mensen elkaar helpen worden wij handen en voeten van Jezus. Waar wij spreken over de Heer en zijn evangelie ligt een uitnodiging om het verleden te verbinden met het heden. Waar wij samen komen om eucharistie te vieren voelen wij hoe Jezus onder ons is in de gedaante van Brood en Wijn.
In de lijdensweek werd op Witte Donderdag gevierd dat de Heer gebroken heeft met het Oude Verbond waarin een lam geslacht moest worden om gevrijwaard te blijven van de dood. In het Nieuwe Verbond maakt Jezus zichzelf tot het offerlam dat voor eens en altijd zijn leven geeft voor de mensen
Op Sacramentsdag worden wij hieraan herinnerd. Niet alleen in de viering van de eucharistie, maar ook in de aanbidding van Allerheiligste of bij ‘het eucharistische Brood’ meedragen in de processie.  Zo blijft Hij onder ons aanwezig.