R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De boot ingaan

Mensen zetten soms hun hele bezit in om daarvan rendement te krijgen. Gokverslaafden verspelen vaker in een casino alles wat ze hebben. Wat ze eerst hadden is nu volledig weg. Ook in een bedrijf investeren mensen alles wat ze hebben om het op te bouwen en te laten groeien. In tijden van crisis hebben heel wat ondernemers ervaren hoe je de boot ingaat. Banken verlenen geen hypotheek meer, goede werknemers gaan naar een bedrijf waar ze zich kunnen verbeteren. Je bent gestapt in een bepaald project, maar door tegenslag raak je alles kwijt. Vergane glorie en als het een beetje meezit kun je nog een keer opnieuw beginnen.
Toen de leerlingen met Jezus het meer op gingen was er nog geen vuiltje aan de lucht. In het midden van het meer werd de storm zo hevig op dat de leerlingen bang waren om te verdrinken. Door de angst om alles, inclusief zichzelf, te verliezen, raakten ze in paniek. De Meester die hun altijd geleid had, was in de aanwezigheid toch de afwezige: hij sliep. Onbegrijpelijk was het voor de leerlingen hoe Hij zo rustig kon blijven. Toen Hij er weer helemaal bij was, wist Hij de storm te bedaren. Op dat moment beseften de leerlingen dat zij niet bang hoefden te zijn, want Jezus was bij hun. 
Dit gebeuren bevat een boodschap voor mensen van alle tijden. Paniek overvalt je en maakt van jezelf een stuurloos schip. Wie op dat moment aan zijn lot wordt over gelaten, verliest zichzelf en is tot van alles in staat. Wie echter een vertrouwde stem hoort, merkt dat de paniek wegebt. Er ontstaat een gevoel van veiligheid. Je hoeft niet bang te zijn. Iemand die je kunt vertrouwen is bij je. Het is belangrijk dat er zulke mensen bestaan. Zij brengen rust en nemen de angst weg voor datgene wat zo bedreigend was. Zeker in deze tijd merken wij dat angst en verlatenheid factoren zijn waarmee vele mensen te maken krijgen. De cijfers van zieken, de beelden van de intensive care en het telkens weer terug kerend doemscenario houdt mensen in de greep. Belangrijk is het vertrouwen dat iemand in onze omgeving uitstraalt: door de nabijheid, maar ook door alles in het juiste perspectief te plaatsen. Iemand die ons helpt onze angsten en vertwijfeling los te laten en rust brengt in ons leven. Jezus laat ons ook nu niet in steek. Hij waakt over ons als een Herder. Hij luistert naar ons als wij Hem aanroepen. Wie met Hem het water van het leven ingaat, mag rekenen op een behouden vaart.
(Huub Adema)