R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 
Zaterdag 23 november 2019

 

19.00u. H. Mis met harmonie St. Caecilia voor de lev. en overl. leden van de harmonie; voor Mia Severens-Ramakers 

 

Maandag 25 november 2019

H. Catharina van Alexandrië

 

18.00u. Aanbidding 

 

18.45u. Maria-noveen

 

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor Loni Müller, Zef Roex en Catharina Roex-Schröder; voor Sisca Adema-Sijstermans (vw. verj.) en voor Jan Adema


 

Merkelbeek

 

Zondag 24 novemberber 2019

 

11.00u H. Mis met Gemengd Kerkelijk Zangkoor voor de leden en overl. leden Kerkelijk Zangkoor; Anneke Meulemans-Gorissen (offerg.); Hub Nijssen (offerg.); tot bijz. intentie; gest. jaard. Wiel en Mia Jeurisen-Kuijpers; Jaard. Paula Cox-Franssen; tot dankzegging; Mia Clement-Burggraaff.

 

Woensdag 27 november 2019

 

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 29 november 2019

 

08.30u. H. Mis bij zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld.