R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Roerige tijden 

We worden overstelpt door allerlei berichten die gaan over corrupte, achterkamertjespolitiek, oneerlijk winstbejag, leugenachtigheid, verdwijnen van de moraal. Dit alles kan ons brengen tot een houding van argwaan, angst, kwaadheid of onverschilligheid. Wie zou denken dat het vroeger allemaal beter was, komt bedrogen uit. Veel meer gaat het om de vraag: hoe gaan we hiermee om. In de afgelopen week konden we lezen dat kardinaal Marx zijn ontslag aanbood als aartsbisschop München en Freising. Hij voelde zich 
medeverantwoordelijk voor de institutionele crisis die de katholieke Kerk momenteel doormaakt met betrekking tot de behandeling van klachten van seksueel misbruik. Het antwoord van paus Franciscus is meesterlijk “op het verzoek om de volgende jaren van mijn ambt meer te willen wijden aan pastorale zorg en aan het werken aan een geestelijke vernieuwing van de Kerk” antwoord hij: “Ga door als aartsbisschop van München en Freising. Door uw ontslag niet te aanvaarden moet u denken aan wat Petrus hoorde van Jezus toen hij zei: ‘Ga weg van mij, want ik ben een zondaar’. Het antwoord was: ‘Weid mijn schapen’.
Het verhaal van het stillen van de storm geeft ons een handvat. Terwijl de leerlingen het gevoel hebben dat zij dreigen om te komen in de storm, ligt Jezus rustig te slapen. Zij hebben het idee dat Hij zich niet bewust is van het gevaar. Rust tegenover onrust. Vertrouwen tegenover angst. Prachtig is het woord als de de storm bedaart door het woord van de Heer en zij weer vaste grond onder hun voeten voelen. “Waarom waren jullie bang. Ik was toch bij jullie” zegt Jezus tegen hun.
In tijden dat de storm ons leven overheerst wordt geloof gevraagd in Jezus, die op de achtergrond over ons waakt. Het is geen teken van heldenmoed om in moeilijke tijden het schip van de Kerk te verlaten. Grote bewondering heb ik voor mensen die in de stormen van de tijd toch gewoon doorzetten en hun verantwoordelijkheid nemen voor Kerk en samenleving. Daarin toont zich het geloof  dat Hij alles ten goede leidt.