R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De vreugde van een kind

Een kind dat zich veilig voelt zal heel spontaan reageren op wat het voelt en denkt. Zonder enige terughoudendheid zegt het vaker wat het van ouders heeft gehoord. Toen ik jaren geleden bij een oude mevrouw de maandelijkse communie bracht, zat deze niet in de bekende schommelstoel, maar lag in bed. Het kleinkind liep mee en toen ik aan ‘oma’ vroeg hoe het met haar ging, zei dit kind: “Ik zal het u maar zeggen: ze is versleten”. Op de manier waarop dat gezegd werd, kon je niet kwaad worden. Het was zo puur en zo eerlijk dat je moest zeggen: het is waarheid. 

Die kinderlijke manier van omgang zien wij ook in het contact tussen Jezus en zijn Vader. Er is vreugde omdat Jezus een aantal dingen ziet, die God voor andere mensen verborgen heeft. Het is zijn liefde voor de mens, maar ook het gemis van kinderlijk vertrouwen. Zoals een kind vaak leeft in de onbevangenheid van het paradijs, zo is tussen Jezus en God een openheid en vertrouwen die je mist bij mensen die van alles hebben meegemaakt. Het leven heeft hun behoedzaam gemaakt en de les die ze hebben geleerd om niet iedereen te vertrouwen. Dat werkt ook door op de openheid naar anderen. Zoals bij een kind een band van close-heid is met een vader en moeder, zo zien wij dat ook bij Jezus. Wat God is, denkt en doet, wordt overgenomen door de Zoon. Jezus wil, net als God, dat mensen met hun vreugde en verdriet niet alleen blijven zitten. Maar dat zij zich uitspreken en merken dat zij er niet alleen voor staan. Er is iemand die met Hun begaan is en een bondgenoot wordt bij vreugde en pijn. Dat geeft ruimte aan het leven. 
Geloof is meer iets van het gevoel dan van het verstand. Op dat vlak speelt zich het contact tussen God en mens af. We gaan God geen moeilijke wiskundevragen voorleggen, maar vragen Hem wel om steun bij een examen, een moeilijke beslissing of bedanken Hem omdat zaken zo goed verlopen zijn. Er is geen gelijkwaardige verhouding tussen God en mens. Hij is groter dan ons hart en met kinderlijk vertrouwen mogen wij Hem aanspreken. Of het helpt kunnen wij niet beredeneren. Het gewoon doen geeft aan wat de waarde er van is. Kinderlijk vertrouwen versterkt ons geloof.
(Huub Adema)