R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld

 

Zaterdag 25 januari 2020

Bekering van de apostel Paulus

 

19.00u. H. Mis met volkszang als zwd. voor Annie Achten-Mols; int. uit dankbaarheid

 

Maandag 27 januari 2020

 

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

 

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

Merkelbeek

 

Zondag 26 januari 2020
3e zondag door het jaar (a)

 

11.00u H. Mis met Volkszang als 1e Jaard. voor Anneke Meulemans-Gorissen, echtgenoot Jan en dochter Carla; Jan Dohmen (offerg.); tot bijz. intentie; fam. Curfs-Dohmen tot dankzegging; Jaard. Pierre Schouw en int. voor Zus Schouw-Jeurissen.

 

Woensdag 29 januari 2020

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld

voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 31 januari 2020

H. Johannes Don Bosco

 

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld

t.e.v. het H. Hart van Jezus.