R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Wie niet zaait, zal ook niet oogsten

Vaak denken wij dat datgene, wat wij doen, volop resultaat oplevert. Hoeveel energie steken ouders niet in de opgroei van hun kinderen. Alles wat hun leven opbouwt geven ze hun mee. Toch moeten velen toegeven dat veel van wat zij meegaven anders uitpakt.  Een priester steekt heel wat tijd in kinderen en jonge mensen om hun de kans te geven om in te groeien in de geloofsgemeenschap. Hij vertelt over wat belangrijk is voor het geloof, wat de Kerk te bieden heeft en viert met hen mooie momenten of droevige gebeurtenissen Menige priester stelt zich wel eens de vraag: wat heeft het allemaal opgeleverd.

Jezus gebruikt het beeld van de zaaier. Deze wil dat datgene, wat hij zaait, vruchten opbrengt. In het zaaien ligt de kiem van vruchtbaarheid. Maar zoals een woord pas overkomt wanneer de ander ervoor open staat, zo is het ook met het zaaigoed van het geloof. Grond dat het zaad niet opneemt of grond waar het zaad geen wortel kan schieten blijft onvruchtbaar omdat het niet diep genoeg in de aarde doordringt of wordt verstikt door de distels. Zaadgoed als zodanig kan hoge kwaliteit hebben. Maar zaadgoed is afhankelijk van de ontvanger. Jezus zegt dat de inspanningen niet opwegen tegen het resultaat. Maar hij moedigt de mens aan om door te gaan met zaaien. Want er bestaat ook grond waarin het zaad vrucht draagt. Het is belangrijk om de moed niet op te geven, maar over te blijven dragen wat je zelf voor het gemeenschappelijk leven belangrijk vindt. Dit verhaal vertelde Jezus vanuit een boot omdat er te veel mensen op de oever van het meer stonden. Iedereen kon Hem horen en zien.   

Een mens die alleen maar roept dat het allemaal toch niets uithaalt, is een ongelovig mens. Men gelooft niet in zichzelf, maar ook niet in God. Wij zijn nooit zeker van resultaat. Maar wie niet waagt, wint ook niet. Voor het investeren in mensen geldt. Het is goed om onze ontoereikendheid te aanvaarden, maar ook te zien waar ons leven wel vruchten draagt. Mensen pakken niet op wat wij verteld hebben, maar wat wij uitstraalden aan liefde en bezieling. De natuur is scheutig met alles wat kiemkracht in zich draagt.

(Huub Adema)