R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 

Zaterdag 27 februari 2021 

19.00u. H. Mis met volkszang als jrd. voor overl. ouders Rademakers-Voutz

 

Maandag 1 maart 2021

Cathedra van de H. Petrus

18.00u. Aanbidding

18.45u. Maria-noveen

19.00u. H. Mis t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes

 

Dinsdag 2 maart 2021

19.00u. H. Mis in verzorgingshuis Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 28 februari 2021

2e zondag van de 40-dagentijd (b)

11.00u. H. Mis met volkszang tot bijzondere intentie.

 

Woensdag 3 maart 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 5 maart 2021

08.30u. H. Mis bij de Zusters van het Korenveld voor de vrede in de wereld