R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Meedelen of delen

We worden overspoeld door informatie over coronacijfers, de dood van Peter R. de Vries en onlangs de verwoestende overstromingen waar wij hier in Nederland en ook daarbuiten mee geconfronteerd worden. Heel wat gebeurtenissen hierover worden ons meegedeeld. Een aantal lezen dit of zien beelden en laten het ook weer snel achter zich. Anderen raken die beelden niet kwijt en zijn pas tevreden wanneer ze er iets mee gedaan hebben. Zo is het leggen van bloemen bij de plaats waar Peter R. de Vries werd neergeschoten een gebaar van meeleven bij al dit verdriet. Ook wordt door talloze mensen hulp gegeven aan mensen die getroffen zijn door het wassende water. Familie en kennissen die onderdak geven. Mensen uit de buurt die  ouderen helpen om spulletjes droog te houden. Maar ook een pastoor, in wiens kerk het water tot anderhalve meter gestegen is, merkt dat hij er niet alleen voor staat.
In Jezus’ leven neemt het delen een belangrijke plaats. Hij liet mensen delen in  zijn gaven door hen te genezen en de goede Geest te schenken. Bovendien wees Hij op mensen die bereid waren om te delen. In dit geval een kind dat zijn vijf broden en twee vissen, van huis meegekregen, aan Jezus gaf. Jezus laat zien dat de mens die geeft ook oneindig veel terug ontvangt. 
Wij ervaren dat er mensen zijn die alleen maar meedelen. Zij zijn dol op nieuws, maar doen er niets mee. Zij vertellen het door, maar engagement met mensen wordt gemist. Er zijn ook mensen die hun hart laten spreken en aan de slag gaan. Als christenen merken we dat wij juist sterk zijn wanneer wij delen met elkaar. Bij een verhuizing oude mensen helpen. Attent zijn op wie ziek is en deze mensen bezoeken. Of iemand waarderen die altijd klaar staat. Wij hoeven geen grote dingen te doen. In het kleine kunnen wij groot zijn. Daar ligt onze roeping. Vaak is het een ideaal, maar vaker ook werkelijkheid.