R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Nieuw economisch denken

Sommige mensen weten de weg naar allerlei instanties te vinden om aan geld te komen. Voor hun kind kan dat een tegemoetkoming voor de studie zijn. Of voor een zieke huisgenoot of familielid geld te ontvangen voor extra vervoer, verzorging en andere zaken kennen zij de wegen om daarvoor in aanmerking te komen. Ook om subsidie te krijgen op het onderhoud van huis of bedrijfspand weten zij de juiste instanties te benaderen. Onder deze mensen zijn er die zorgen dat ook anderen die mogelijkheden kunnen benutten. Zij willen daarbij graag helpen. Anderen daarentegen denken alleen aan zichzelf en zorg voor de ander komt niet bij hun op. Dat zij te kort komen aan middelen boeit hun niet.
Juist voor die laatste categorie heeft Jezus een boodschap. Wanneer mensen voor jou goed zijn, wees dan ook goed voor anderen. Het woord uit het onze vader “vergeef ons onze schulden” past hij hierop toe. Het kwijtschelden van schuld op geleend geld dat iemand niet terug kan betalen, hoort ook bij “vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen vergeven”.  Niet vasthouden aan wat de ander je verschuldigd is, maar ook die ander zijn schuld kwijtschelden. Zo wordt het Onze Vader een gebed van grote waarde. Jezus spreekt over een man die een grote som geld kwijtgescholden kreeg. Maar hij wilde het onderste uit de kan door een geringer geleend bedrag terug te eisen. Zo bracht hij zichzelf weer terug in de schuld.

In onze tijd gaan veel mensen gebukt onder schulden. Banken vorderen bezittingen terug. Woningverenigingen schakelen incassobureaus in. Maar ook arme landen gaan gebukt onder grote schulden. Het kapitalistisch denken is toe aan revisie. Niet vergaren, maar delen. Dat mag het nieuwe normaal zijn. Hiervoor is nog een lange weg te gaan. Vanuit de Kerk worden wij hiertoe aangemoedigd.

 

Paus Franciscus wijst ons hier voortdurend op. Zonder barmhartigheid is leven haast onmogelijk. Eerlijke verdeling geeft vooruitgang aan Kerk en wereld.