R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Liturgie-vieringen / Intenties

Schinveld
 
Zaterdag 31 oktober 2020

 

19.00u. H. Mis met volkszang als jrd. voor Maria Carolina Geraets; jrd. voor Loni Müller; zwd. voor Mia Von den Hoff-Wevers en Karel Von den Hoff; voor Carola Moulen-Lipperts; voor Karel Gelissen (vw. coll.); voor Math Buijsers en Carlos; voor Jo Mengelers en dochter Monique; voor fam. Mengelers-Jacobs en kinderen en voor fam. Andrieu-Clement, kinderen en kleinkinderen; voor Keetje Geraets-Jessen (vw. verj.) en voor Zef Aerden (vw. verj.)

 

Zondag 1 november 2020

 

15.00u. Allerzielendienst

 

Maandag 2 november 2020

Herdenking van alle overleden gelovigen

 

18.00u. Aanbidding van Allerheiligste

 

18.45u. Maria-noveen

 

19.00u. H. Mis t.i.v. O.L. Vrouw van Lourdes; voor Sjeng Vaessen (vw. kerkbestuur); voor Toon von Tongelen (vw. kerkbestuur)

 

Dinsdag 3 november 2020

Hubertus, bisschop

 

19.00u. H. Mis in Aan de Bleek (alleen voor bewoners)

Merkelbeek
 

Zondag 1 nobember 2020

31e zondag door het jaar (a)  

Hoogfeest van Allerheiligen

 

11.00u. H. Mis voor alle overledenen van de parochie; Jacques Snijders (offerg.); Annie Jansen-Simons (offerg.); Sjang Hanique (offerg.). Jaardienst Hans Borghans.

 

15.00u. Allerzielenviering

 

Woensdag 4 november 2020

H. Carolus Borromeus, bisschop

 

08.30 u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld voor de zieken in onze parochie.

 

Vrijdag 6 november 2020

Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

 

08.30 u. H. Mis bij Zusters van het Korenveld t.e.v. het H. Hart van Jezus.