R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Je hart openen voor der ander

Sommige mensen zijn opgesloten in zichzelf. Ze kunnen op een bepaald gebied heel deskundig zijn en ook goed hun vak uitoefenen. Ze zijn echter niet in staat om zich in te leven in de ander en ook oprecht te luisteren naar wat die ander beweegt en te melden heeft. In de communicatie gaan ze uit van zichzelf en hebben niet in de gaten wanneer ze daarmee de ander kwetsen. Deze mensen beleven vaak ook eenzaamheid. Ze voelen zich onbegrepen. En denken dat het toch goed is zoals zij gesproken en gehandeld hebben.
Geluk hangt samen met leven voor de ander. Veelzeggend is het verhaal van de doofstomme die zich tot Jezus wendt om verlost te worden van zijn eenzaamheid. Het verlangen om te communiceren mondt uit in de vraag om genezing. Die genezing laat Jezus gebeuren door de oren van de doofstomme man te openen. Het oor is niet alleen het vermogen om te horen, maar ook om te luisteren. In het luisteren wordt je verbonden met de ander. Jezus activeert bij hem ook het spraakvermogen. Dat is meer dan zomaar woorden uitspreken.  Het is ook spreken met je hart zodat het voor de ander aangenaam is om naar je te luisteren. Je gaat niet uit van jezelf, maar opent je hart voor de ander. Jezus geeft aldus de doofstomme weer het vermogen om lief te hebben.
Bij de doop wordt een kruisje gemaakt bij de oren en de mond. Dit is meer dan het openen van twee zintuigen. Hiermee legt God de liefde in ons hart. Dat geschenk mogen wij ontwikkelen naarmate wij groeien aan het leven. Sommigen hebben een natuurlijke aanleg om de ander lief te hebben. Anderen hebben er moeite mee om zichzelf los te laten en zich helemaal open te stellen voor de ander. Het leven van een christen straalt volop licht uit wanneer er volop communicatie is en de goddelijke liefde alle ruimte krijgt.