R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Verder gaan met Christus

De 21 jongens en meisjes die deelnemen aan het vormsel hebben zich daar in het afgelopen half jaar in tien bijeenkomsten op voorbereid onder leiding van Stephan Klasens. Hij heeft voor het derde jaar op een rij de harten van jonge mensen geopend voor belangrijke levensvragen en hun laten delen in de vreugde die het geloof ons geven kan. 
De ouders hebben voor hun kind de eerste stap gezet op de weg van het geloof. Nu gaan de vormelingen zichzelf  open stellen voor Gods liefde, zoekend en vindend. De voorbereiding is bij Stephan in goede handen. Deskundigheid  om de goede leerstof aan te reiken over Kerk en geloof. Aansluiten bij de leefwereld van jonge mensen bij het ingaan op Jezus’ leven met de ontdekking dat geloof in Jezus je helpt om houvast te vinden in het leven. Stephan heeft zelf ondervonden dat de waarde van het vormsel is dat God ons niet loslaat, ons zijn wegen wijst. Een goede basis om op voort te bouwen.