R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Wat zit in de kofferbak

Wie op vakantie gaat stopt geen mensen in de kofferbak. Hun plek is op de voor- of achterbank. Achter in de auto liggen spullen die je niet meteen nodig hebt. Het is altijd gemakkelijk mee te nemen wat je wellicht nodig hebt. Het geloof in God is vaak ook bij de bagage terecht gekomen. Vreselijke berichten over de toename van coronabesmettingen komen over ons heen. Maar met geen woord wordt gerept over de steun die wij kunnen ontvangen vanuit ons geloof in Jezus. Veel grote gebouwen die verrijzen functioneren als kantoorruimte, winkelruimte of centrum van kennis en onderwijs. Maar kerkgebouwen, rijk aan kunst en cultuur, komen tekort aan gebruik en onderhoud omdat samenkomsten voor gebed en eucharistie zijn afgenomen en geld onvoldoende is. Projectontwikkelaars zien er brood in om aan kerkgebouwen een andere bestemming te geven en vanuit bepaalde kerkelijke kringen klinkt het geluid dat je meer in mensen moet investeren dan in stenen. Het klinkt modern en cultuurarm.

Niet beseffen wat we hebben is iets van alle tijden. Vaak klonk de roep van de profeten tevergeefs om anders te gaan denken en leven. Daarmee riep het volk van God een leven zonder toekomst over zich af. Zelfs toen God tot het uiterste ging in Zijn liefde voor de mens en Jezus naar ons toe liet komen, werd dat niet begrepen. In plaats van zich te verheugen over Zijn komst was het sterven aan het kruis uiteindelijk zijn lot. Het Koninkrijk van God behoorde vanaf toen aan mensen die Jezus wel aanvaardden.
Het afstand nemen van Jezus werkt op den duur door in de manier van leven. Zakelijkheid neemt de plaats in van begrip. Activiteiten, los van God, brengen de mens tot een ritme van haast en oppervlakkigheid, maar verdieping ontbreekt. De eindigheid op aarde is niet langer de doorgang naar eeuwig leven.  Doordat kerkgebouwen, die mensen met elkaar verbond, verdwijnen verdampt de oriëntatie op God steeds meer. Het woord van Jezus blijft actueel. Kijk naar wat we hebben en waardeer wat God ons in zijn grote liefde gegeven heeft aan mensen en voorzieningen.  Dat zal ons en degenen die na ons komen uiteindelijk ten goede komen.