R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

De Geest waait waar hij wil

Elke organisatie heeft structuren nodig en kwaliteitseisen. Binnen de Kerk krijgt iemand die gewijd is de bevoegdheid om de sacramenten toe te dienen. Iemand die als catechist is aangesteld krijgt een zending van de bisschop om zich in te zetten voor het overdragen van het geloof. We zien een aantal mannen en vrouwen in onze geloofsgemeenschap die toegerust zijn met bijzondere gaven zonder bijzondere opleiding. Iemand die nooit theologie gestudeerd heeft weet op een treffende wijze een verbinding te leggen tussen een bijbel-tekst en het dagelijkse leven. Iemand die nooit een opleiding gevolgd heeft tot geestelijk begeleider heeft van nature de gave om zieken bij te staan. Wanneer deze mensen geen ruimte krijgen gebeurt dat vaak uit broodnijd. De gekwalificeerden voelen zich bedreigd door hun inbreng.
Jezus’ leerlingen zien hoe ‘anderen’ in naam van Jezus duivels uitdrijven zonder bij hun groep te horen. Ze hebben geprobeerd om deze mensen hiervan te weerhouden, maar zonder resultaat. Het antwoord van Jezus is kort en bondig: “Belet het hem niet, want iemand die in Mijn Naam een wonder doet, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Daarmee schept Jezus ruimte aan mensen die met goede werken bezig zijn. 
Afkeurenswaardig is het wanneer mensen van het geloof worden afgehouden door gedrag van mensen binnen de Kerk. Zij breken de geloofwaardigheid van de Kerk af. En brengen het geloof zoveel schade toe dat er een blokkade ontstaat om de weg van Jezus te gaan. Kwalificatie is geen garantie voor goed gedrag. Ons allen past het op zijn tijd een grondig gewetensonderzoek in te lassen om  een onderscheid te maken tussen wat Jezus ons te zeggen heeft en wat wij er zelf van gemaakt hebben. Ook buiten de Kerk gebeuren  een heleboel dingen die een geest uitademen van christelijke geest. Jezus wil verbindingen leggen en mensen niet van zich afstoten. Paus Franciscus verwoordt het mooi: als kerk moeten wij ons niet isoleren, maar communiceren. Op die manier kan Gods Geest ruimte krijgen.