R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Geloven in de toekomst

De corona heeft ons met heel wat beperkingen opgezadeld. Zomaar overal naar toe gaan is even voorbij. Ontmoeten van vrienden en collega’s staat even op een laag pitje. De angst groeit bij mensen die gevoelig zijn voor waarschuwende berichten. Ook in de kerken worden hoogtijdagen afgetopt. Te waarderen is het wanneer in deze omstandigheden toch een bemoedigend woord klinkt in deze coronatijd. Door minder verkeer is de lucht zuiverder geworden. Door niet meer overal naar toe te moeten, hebben mensen meer tijd voor elkaar. En velen ervaren dat ze meer tijd nemen voor zaken, waar ze anders niet aan toe kwamen.

De zaligsprekingen tillen de mens uit boven verdriet, gebrekkigheid, honger en kwaadheid. Hierin moet men niet blijven steken. Er is hoop voor hen die zachtmoedig zijn en zij die idealen kennen. Ook mensen die vrede nastreven hebben toekomst. Mensen die rustig blijven in tijden van vervolging komen er uiteindelijk goed uit met Gods genade. Hierin geloven brengt ons ertoe te werken aan het leven nu, zodat het een voorportaal kan worden van het hemels geluk. God kan niet verhinderen wat het geluk in de wereld tegenhoudt omdat de mens vrij is in zijn handelen. Maar vertrouwen op de Heer wijst ons wel een weg om daar boven uit te stijgen: uw geloof heeft u gered.

Carlo Acutis, een jongen van 15 jaar, werd onlangs zalig verklaard in Asisi. Als kind van zijn tijd zette hij al heel wat websites op over geloven. Hij kende van jongs af aan een grote vertrouwdheid met God. Acute leukemie kwam op zijn levenspad. Geen perspectief en toch leven.  Zijn afscheid van het leven was indrukwekkend. Hij zag de hemel opengaan toen hij zijn ogen sloot. Daarin gaf hij ons een voorbeeld van leven. Zijn weg zat op aarde reeds vol heiligheid.