R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Presentatie zegt veel 

Er zijn mensen die zich uitstekend kunnen presenteren. Ze weten een goed verhaal te houden over wie ze zijn en wat ze kunnen. Hun uitstraling is zelfverzekerd en sympathiek. Bij een sollicitatie hebben ze maar één doel: de plaats krijgen die ze aantrekkelijk vinden. De verleiding om voor hun te kiezen is groot.  Bij de leerlingen van Jezus is dit gedrag ook niet vreemd. 

Jacobus en Johannes leven met de gedachte dat Jezus een heel belangrijk persoon zal zijn en een eigen macht op bouwt. Ze willen alvast een voorschot nemen in dat rijk. Het dichtst willen zij bij Jezus staan: aan de linker en rechterzijde. Het antwoord van Jezus begrijpen ze niet. Eens sta je heel dicht bij mij als je je leven zult geven voor mij. Letterlijk de kelk van het lijden drinken, zoals Jezus dat zelf deed. Hij maakt zijn leerlingen duidelijk: de grootheid van een mens ligt niet bij het heersen over anderen, maar het dienstbaar zijn aan de ander. Dat past in het Koninkrijk van God.
Mensen in onze tijd ervaren dat ze niet meer echt volop kunnen leven, maar meer bezig zijn met overleven. Daarmee verdwijnt ook het gevoel de ander. Het gaat om mij. Waar kan ik het beste verdienen, hoe kan het meeste genieten en hoe kan ik veel invloed uitoefenen. Gaan staan aan de andere kant bij de mensen die steeds meer in de knel komen en die noodzakelijke hulp moeten ontberen,  toont de grootheid van God. Zeker als het ons goed gaat staan wij hier te weinig bij stil. Toch zijn er van die mensen die juist hierop ingaan: een kok van een sterrenrestaurant die maaltijden gaat bereiden voor mensen met een smalle beurs. Een religieuze die het gerieflijk leven in een klooster verruilt met het verblijf bij de armen. Of mensen uit de parochie die op de achtergrond zorgen dat diensten verleend kunnen worden. Zij scheppen een wereld die alleen bij Jezus waarde heeft.