R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Pech kent vele vertakkingen

Op het moment dat het noodlot toeslaat merk je dat het niet bij een ding blijft. Iemand die langdurig ziek is merkt dat ook de inkomsten minder worden, dat de sociale contacten afnemen en dat het gevoel van eigenwaarde onder druk komt te staan.
Dat was de ervaring van de blinde bedelaar. Sociale voorzieningen waren er niet. Om aan eten te komen zat hij te bedelen aan de kant van de weg. Hij ervoer hoe velen aan hem voorbij gingen. En was bang dat Jezus hem ook niet opmerkte. Daarom riep hij: “Jezus, heb medelijden met mij”. Het was een schreeuw om hulp. Laat mij niet alleen klonk er in door. Jezus laat hem niet alleen en geeft hem het gezichtsvermogen terug. Daardoor hoeft hij ook niet meer te bedelen. Hij kan zijn eigen kost verdienen. Het geloof in Jezus heeft een andere wending gegeven aan zijn leven. 
Als mensen vastlopen is het goed om je onder de mensen te begeven. Er zal altijd wel iemand zijn die je op andere gedachten brengt. Of zelfs een oplossing voor je probleem. Jezus is nog steeds onder ons. Hem aanroepen geeft ons nieuwe kansen. Probeer het maar eens.
En vertel door wat je overkwam.