R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Fake nieuws of echt nieuws?

Foto: Pixabay.com

Mensen die alles geloven kunnen in een situatie terecht komen die hun helemaal van streek maakt, of die hun een verkeerd beeld geeft van bepaalde gebeurtenissen of personen. Bij verkeerde berichtgeving worden mensen of situaties in een kwaad daglicht gesteld of feiten worden verdraaid. Dat brengt bekende personen in de politiek, maar ook in de Kerk, vaak in een moeilijke positie. Met knippen en plakken kun je gemakkelijk aan informatie een andere wending geven. We noemen dat fake nieuws

De bijbel is geen fake-nieuws. Actueel nieuws kan soms heel oud zijn en waardevol blijven.  Zo schreef de profeet Jesaja; “Zie, ik zend mijn bode voor u uit die voor u de weg zal banen; een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”. Bij Johannes de Doper komt die profetie tot vervulling. Hij preekte een doopsel van bekering tot vergiffenis van de zonden. Het ging niet om hem, maar om het aankondigen van Jezus’ komst. Zo liet hij zien wat wij allen moeten doen: de ander vooropstellen.

Wanneer je inziet dat dingen anders moeten, kies je in vrijheid voor een andere manier van leven. Dat ervaren wij niet altijd bij de coronamaatregelen. Voorschriften worden vaak niet begrepen, ingegeven door slechte communicatie en verschillende berichtgeving. Dat geeft irritatie en lontjes worden steeds korter. Wat je mensen oplegt zonder dat men het nut daarvan inziet wreekt zich. Er ontstaat weerstand, verzet en agressie. Dat zie je ook in de Kerk. Ook al is er meer goed dan kwaad gebeurd, toch is het belangrijk om ook te luisteren naar mensen die binnen de Kerk onvrijheid en dwang ondervonden. In onze tijd is de Kerk kwetsbaar. Maar ook sterk omdat zij een boodschap heeft waarmee wij verder kunnen. Belangrijk is het voor mensen die duisternis ervaren hebben dat achter zich te laten  en Jezus toe te laten. Je openstellen voor het Licht dat gekomen is in de duisternis. Op die manier kan Jezus opnieuw in ons leven geboren worden.