R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Stichting Global exploration

Ieder jaar gaan jongeren een aantal weken naar ontwikkelingslanden om daar een helpende hand uit te steken bij projecten, maar ook kennis te maken met mensen van een andere cultuur. Wie daaraan deelneemt keert terug met rijke ervaringen. Niet wat de ander heeft is belangrijk, maar wie iemand is. Door contacten met mensen uit Tanzania of Indonesië gaat een nieuwe wereld open. Je gaat ook het leven hier met andere ogen bekijken. Schijnbaar moet je wegtrekken uit je eigen omgeving om daarna scherper te zien in wat voor een wereld wij leven.

Johannes de Doper had zich losgemaakt van de bewoonde wereld en sprak vanuit het wonen in de woestijn. Daar zag hij scherper wat gemist werd in de bewoonde wereld. Is het verlangen naar Gods belofte gedoofd of leeft het toch diep in het hart van de mensen. Johannes kondigt aan dat God naar ons toe komt in degen die Hij ons beloofd heeft Hiervoor moeten wij de weg van de Heer bereiden. Het doopsel met water was slechts het begin. Hij die verwacht werd was reeds aanwezig. Voor hem deed Johannes een stapje terug.

Voor ons is het belangrijk om ons los te maken van de eigen wereld en ons te verplaatsen in de Ander. Dingen waar we aan voorbij gingen nemen we nu waar. Gebeurtenissen waar we geen weet van hadden, gaan een rol spelen in ons leven. Jezus staat reeds tussen ons in. Hij presenteert zich in iedere mens die voor nieuwe uitdagingen staat. Hij nodigt ons uit om te beginnen met goed te doen aan mensen die gebrek lijden. Of de ander te gunnen wat hij heeft en te respecteren zoals men is. Dat is de voorbode van vrede. Daarin openbaart zich het Koninkrijk van God en degene die dit alles aankondigt.