R.K. Parochie H. Eligius Schinveld

Bekering is verandering

In onze dagen klinkt de roep dat het anders moet in velerlei toonaarden. De mensen moeten zich meer aan de regels houden om corona het hoofd te kunnen bieden. Mensen moeten meer beweging om een goede gezondheid te behouden.  Om het klimaat te redden moeten we minder fossiele grondstoffen gebruiken en de veestapel moet inkrimpen. Je merkt dat wanneer je te veel van alles moet mensen het laten afweten.

De stem van het geloof is verstild. Voorschriften zijn niet inspirerend. Een gerichtheid op God kan van ons andere mensen maken. Dat is wat Johannes de Doper ons wil vertellen. Het is een ietwat vreemde vogel die geruime tijd verbleef in de woestijn. En daardoor op afstand kon bekijken wat er mis was met de samenleving. Hij daagt de mensen uit om God weer te zoeken. En om een leven te leiden waarin oneffenheden worden weggewerkt. Waar sluipwegen verdwijnen en gekozen wordt voor rechte paden. De bereidheid hiertoe wordt zichtbaar door het doopsel in de Jordaan.

Heel vaak hoor je dat mensen bij de Kerk het aangesproken worden missen. Wellicht bedoelt men daar ook mee: wat kunnen wij concreet doen. In de tijd van Johannes de Doper was dat de weg van de Messias bereiden. In onze tijd Jezus weer een plaats geven in ons leven. Een tijd van bezinning en rust inbouwen om de Heer te ontmoeten. Maar ook in daden laten zien dat Jezus in onze tijd nog weldoende rondgaat: mensen die alleen staan betrekken bij het leven, delen zodat iedereen voldoende heeft om te leven, tijd nemen voor de ander om te luisteren en onze levensvragen verbinden met het geloof in God. Zo daagt de Advent ons opnieuw uit om de weg van de Heer te bereiden